• Content Marketing vs Branded Content: Har du forstått det?

    Min tilbakevendende tanke er at innholdsmarkedsføring, som betegnes som fremtiden som utfordrer tradisjonelle markedsføringsformer basert på salg, påvirkning og eksponering, ofte inkluderer fokuset på innholdsproduksjon; ikke hvilket innhold som er korrekt og hvilket innhold som har en strategisk betydning i konkrete sammenhenger. Vi eksponeres nemlig for to dominerende markedsføringsmetoder under merkevarers- og virksomheters innholdsproduksjon; både Content Marketing og Branded Content.  Begrepene har mange likheter og samtidig store forskjeller som er nødvendig å avklare. For å starte innledende med svaret på problemstillingen; Branded Content er primær promotering av en merkevare eller virksomhet. Content Marketing har til hensikt å generere verdi for mottakeren. Både utgangspunkt, innhold og fremgangsmåte har dermed store ulikheter som jeg ønsker…