Hvorfor blogg?

Min studentbloggen formidler emner vedrørende kommunikasjon, digitalisering og sosiale medier.Bloggen har en faglig og teoretisk forankring som gir mulighet for å tilegne nye kunnskaper og kompetanse vedrørende vårt digitale landskap.

Mitt ønske er å formidle gode tekster fra emner fra vårt digitaliserte samfunn, gjennom gode formuleringer, inspirert fra kunnskapsrike artikler og utgangspunkt i teoretiske problemstillinger fra min studieretning innen digital markedsføring.

Jeg ønsker å formidle gode tekster. Ikke mangfold av tekster.

Studentbloggen inkluderer virkningsfull kommunikasjon gjennom kunnskapsgivende, engasjerende og interaktivt innhold. Bloggen er min primære kommunikasjonsplattformen som illustrerer min kompetanse, praktiske ferdigheter og er et viktig bidrag for å at jeg etablerer et verdifulle digitale nettvek.

Kreativitet er å være først i verden. Jeg ønsker å utforske min kreativitet og utforske ideer i mitt eget fagområdet, skape muligheter som har verdi for min langsiktige studieretning og opprettholde min motivasjon til å gå lengre enn tankens begrensning. Fordi å utfordre eksisterende forventinger omhandler konitnuerlig utvikling og riktig fokus.

Visjonen er fremtidsrettet. Studentbloggen er min egen læringsplattform.