• Hva er digital markedsføring?

    Hva er digital markedsføring? Helt egentlig? Digital markedsføring er en samlebetegnelse for alle former for bruk av digital teknologi i markedsføringssammenheng. Nå betegner vi internett som en ny kanal for markedsføring, som fremdeles baserer seg på de grunnleggende prinsippene for markedsføring. Effektiv digital markedsføring er dermed markedsføring som bygger broer mellom elektronisk teknologi og psykologi i markedet.  Det digitale landskapet er i en stor innovativ prosess som medfører at digitale begreper utvikler seg i stor hastighet. Fremveksten av internett og sosiale medier, nærmest som en eksplosjon, har skapt gode argumenter for  at umiddelbar sanntids- og toveis-komunikasjon er nøkkelen til suksess. Dette setter krav til vår egen kunnskap for hvordan håndtere raske tankeprosesser og endringene i…

  • Content Marketing vs Branded Content: Har du forstått det?

    Min tilbakevendende tanke er at innholdsmarkedsføring, som betegnes som fremtiden som utfordrer tradisjonelle markedsføringsformer basert på salg, påvirkning og eksponering, ofte inkluderer fokuset på innholdsproduksjon; ikke hvilket innhold som er korrekt og hvilket innhold som har en strategisk betydning i konkrete sammenhenger. Vi eksponeres nemlig for to dominerende markedsføringsmetoder under merkevarers- og virksomheters innholdsproduksjon; både Content Marketing og Branded Content.  Begrepene har mange likheter og samtidig store forskjeller som er nødvendig å avklare. For å starte innledende med svaret på problemstillingen; Branded Content er primær promotering av en merkevare eller virksomhet. Content Marketing har til hensikt å generere verdi for mottakeren. Både utgangspunkt, innhold og fremgangsmåte har dermed store ulikheter som jeg ønsker…