Digital Markedsføring

Slik fungerer effektivt og suksessfullt lederskap

«Speed, simplicity and Self-confidence». Tre sterke ord med et klart formål; skape og opprettholde en «human engine» for å optimalisere virksomheters «business engine». Og slik fungerer effektivt og suksessfult lederskap.

Forandringer i markedsomgivelsene innebærer en enorm mulighet for å skape egne spilleregler ubarmhjertig. Mangfoldighet skal benyttes som en strategisk fordel, i motsetning til den byråkratiske kontrollen og hierarkiske autoriteten; fokuset må være på personlig styrke, selv opprettholdelse og i langt større grad endring av holdninger og frigjøring emosjonell energi på alle nivåer i virksomheten. Dette vil oppmuntre og stimulere til kreativitet, følelser av eierskap og selvverdi. Og da starter alt med riktig lederskap.

Korrekt organisatorisk ledelse er en forutsetning for suksess. Jeg foretrekker definisjonen lederskap fremfor behovet for hierarkisk kontroll.

Godt lederskap er evnen til å skape en visjon, formulere en visjon, lidenskapelig eie visjonen og ferdigstiller denne daglig helhetlig og ubarmhjertig. Den største og muligens undervurderte egenskapen er evnen til å være åpen; være uformell, direkte med andre mennesker, være tilgjengelig og lidenskapelig fortelle sin historie. Hver eneste dag. Ved å skape interaktive prosesser vil menneskene både se og akseptere historien som formidles ubarmhjertig; fordi sannheten er allerede der ute, tilgjengelig og eksisterende. For optimal kommunikasjon kreves også effektive prosesser.

Følgende artikkel gir en innholdsrik og kunnskapsnyttig oversikt over konkrete råd fra 136 av de mest innholdsrike CEO, konsulenter og sentrale lederroller som har påvirket dem til å bli effektive og suksessfulle forretningsledere.

For større virksomheter forbinder vi effektivitet med behovet for kontroll. Men for at virksomheten skal være effektiv må den være enkel; for å være enkel må den vise selvtillit og intellektuell selvforsikring. Usikkerhet betegnes som kompleksitet, hvor selvtillit derimot er grunnfundamentet for suksess; selvtillit kreves for å skape en klar retning, presisering og forsikre seg om at alle parter – fra høyeste til laveste nivå – forstår hva virksomheten ønsker oppnå. En feilslått oppfatning er at enkelthet er forbundet med å være «simpleminded», men i realiteten er dette irreversibelt; klare og modige mennesker er de enkleste. Suksesskriteriet er dermed å kombinere finansiell styrke, markedsposisjon og teknologisk lederskap med organisatorisk fokus på fart, smidighet og enkelthet.

Ansatte i virksomheten som individuelle bidragsytere er en korrekt definisjon i denne sammenheng, hvor disse menneskene representerer en enorm kilde til merverdi for virksomheten. . Tidligere har tradisjonelle funksjoner for lederskap omhandlet kontroll i motsetning til verdiskapning. Fordi alt starter her; enhver bidragsyter skal evne å svare på hvordan den individuelle kan skape verdi og hvordan påvirke andre mennesker til å bli mer effektive og konkurranseorientert innad virksomheten. Den tradisjonelle strukturen er dermed redefinert; lederskap er nå kombinasjonen av læring, oppmuntring og frigjøring.

Det startet med å selge inn ideen av lederskap; men den store utfordringen nå er å omdanne følelsen av eierskap, forpliktelsen til personlig samhandling og umiddelbar deling av informasjon til alle nivåer av virksomheter. 

Lederskap er å skape. Ikke kontrollere. Lederskap er å oppfordre individuelle bidragsytere til å utfordre dem hver eneste dag, stiller kritiske spørsmål og tar ansvar for helheten. Ingen virksomhet vil oppnå suksess dersom individuelle bidragsytere i virksomheten fortsetter å gjøre det den alltid har gjort, hvis de ikke oppnår følelsen av psykisk eller finansiell påvirkning fra hvordan deres bidrag påvirker virksomhetens forandring og utvikling. Annerkjennelse er ikke et krav, men en nødvendighet. Enhver arbeidstaker trenger stimulerende omgivelser, kreative omgivelser, med intensiver som knytter virksomhetens oppnåelser direkte til deres bidrag. For å stimulere til forandring av adferd, må virksomheter endre hvordan deres mennesker kompenseres og belønnes, fremheve  karaktertrekk og resultater som verdsettes.

For å kunne benytte virksomhetens bidragsytere som en sterk ressurs og optimalisere virksomhetens «business engine», må menneskene være åpne og vise selvtillit i sine handlinger, vise troverdighet til ærlig kommunikasjon og rask handling. Deres emosjonelle energi må rettes mot de konkurrerende omgivelsene, hvor en risikomessige spenningen vil skape psykoligiske kontrakt til virksomheten; deres personlige verdier, drømmer og målsetninger skal være relatert til virksomheten som helhet, som overordnet gir muligheten for at ressurser og muligheter kan benyttes som en strategisk fordel.

Avsluttende ønsker jeg å dele en visjon som kan stimulere til korrekte tankegang;

«A place where people have the freedom to be creative, a place that brings out the best in everybody. An open, fair place where people have a sense that what they do matters, and where that sense of accomplishment is rewarded in both the pocketbook and the soul»

Med andre ord å skape; «Speed, simplicity and self-confidence»

Kilde Harvard Business Review (1989) Les Speed, simplicity, self-confidence: an interview with Jack Welch ()

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.