Digital Markedsføring,  Kommunikasjon

Digital endringsledelse: Hvordan teknologi skal benyttes for sterk og fremtidsrettet utvikling

Teknologi, effektivitet og digital revolusjon. Det sosiokulturelle skiftet har endret hvordan digitale forbrukere påvirkes og uttrykker meninger, som stiller høyere krav til effektiv kommunikasjon og den organisatoriske ledelsen. Det generelle inntrykket er at den digitale generasjonen har hatt større kraft enn tidligere revolusjoner. Digital endringsledelse innebærer at utvikling av ny teknologi gir nye organisatoriske konsekvenser. Men fremdeles handler ledelse under den digitale revolusjonen om mennesker, omstillingsevnen og den konkrete gjennomføringen.

Bedrifter skal bevege seg fremover både raskere og kraftigere enn tidligere. 

Dynamiske markedsomgivelser krever at sterke merkevarer kapitaliserer på den verdien som er bygget opp over tid. Samtidig skal bedrifter forfølge teknologiens vekstmuligheter og utvikle nye kommunikasjonsmetoder for å styrke det digitale konkurransefortrinn. Sosiale medier kan i denne sammenhengen fremheves og har kontinuerlig utfordret tidligere markedsførings- og kommunikasjonsformer. En hurtig omstillings- og korrigeringsevne basert på den digitale kundeinnsikten er dermed avgjørende. Bedrifter skal ha tilstrekkelig kunnskap for hvilke mulighetsområdene sosiale medier gir og skal bevege seg fremover både raskere og kraftigere enn tidligere. 

Professor og leder av CSI ved Norges Handelshøyskole skrev følgende i Dagens Perspektiv; “Resultatet av denne digitaliseringen har resultert i mer produktive bedrifter, ledere som kan ta kompliserte beslutninger raskere med lavere risiko og evnen til å utvikle dypere relasjoner til sin kundemålgruppe”.

Den digitale revolusjon omhandler nå i langt større grad  ledelse av en rekke faktorer som endrer seg samtidig, med stor styrke og fart, i motsetning til teknologisk forståelse. Bedrifter skal raskere foreta og gjennomføre beslutninger under større usikkerhet og med langt flere konsekvenser i betraktning. Men et overordnet fokus på teknologiske innovasjoner kan medføre umiddelbare og drastiske tiltak uten overveielser av organisatoriske konsekvenser. En overflod av planer for en nye digitalisering og fokus på teknologiske mulighetsområder kan medføre tilbøyeligheten til å undervurdere det grunnleggende i enhver bedrift: menneskene. 

Bedrifter skal foreta og gjennomføre beslutninger under større usikkerhet og med langt flere konsekvenser i betraktning.

Flere bedrifter digitaliserer nå deler eller hele sin kundeprosess og forretningsmodell. En digital revolusjon represenrerer nye teknologiske fremskritt. Men teknologisk kunnskap skal ikke benyttes på bekostning av kvaliteten på bedrifters digitale endringsledelse. Ledelsen av omstillingsprosesser og innovasjon i organisasjonen skal påvirkes av teknologiske utviklinger. Bedrifter skal oppfordres til å benytte teknologi for å gjennomføre nødvendige organisatoriske endringer. Teknologien skal ikke være styrende og medføre drastiske tiltak uten tilstrekkelig hensyn til usikkerheten og potensielle organisatoriske konsekvenser. Fordi fremdeles handler ledelse under den digitale revolusjonen om menneskene, bedriftens omstillingsevne til forbrukernes nye digitale adferdsprosesser og en sterk gjennomføringsevne hvor beslutninger kreves å gjennomføres raskere, sterkere og mer effektivt. 

Bedrifters digitale endringsledelsen skal benytte teknologiske fremskritt, og skal identifisere vekstmuligheter som ligger i nye markedsførings- og kommunikasjonsmetoder som denne teknologien gir. Bedrifter skal bevege seg fremover både raskere og kraftigere enn tidligere: ved hjelp av teknologiske fremskritt og med organisatoriske konsekvenser i betrakting.

 

 

 

 

2 Comments

 • Arne Krokan

  Som du skriver, blir verden stort sett vanskeligere for stadig flere. Du tar tak i et komplekst felt som omhandler digitalisering og utfordringer med å få til dette.
  «Tekstbildene» du har bryter opp sidedesignet og gjør det lettere å huske momentene dine, -bra.
  Dette er et ryddig oppsett og du skriver godt, så jeg ser frem til fortsettelsen (som du allerede er godt i gang med 🙂
  Hilsen fra Arne

 • Monica Fayad

  Bra tema, Martine! Viktig å fremheve at ledelsen handler fortsatt om mennesker selv om man er midt i en digitalt revolusjon. Men jeg synes at det er ganske skummelt hvordan teknologi kan påvirke menneskelige relasjoner, og har skrevet et innlegg som handler litt om dette. Ta gjerne en titt 😉

  http://www.monicafayad.no

  Gleder meg til flere innlegg om temaet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.