• Google: Slik finner søkemotoren nettstedet ditt

  Sosial mediemarkedsføring er aktuelt når vi snakker om bedrift og bedrifters behov og kunder. Ofte starter det slik: Forbrukeren har en tanke, en utfordring eller et behov som skal løses. Hva gjør forbrukeren så? Googler det. Men hvorfor finner ikke Google nettstedet ditt?. Cloudnames.com har publisert en interessant artikkel som oppsummerer syv tiltak for å forbedre synligheten hos Google. 1.Identifiser nøkkelordene for ditt nettsted: De viktigste nøkkelordene for nettstedet må defineres og ordenene som benyttes må samsvare med ordene som målgruppen selv benytter. Dermed kan nettstedet synes i søkemotorene. Det kan være en utfordring å identifisere viktige nøkkelord for ditt nettsted. Derfor kan det anbefales å bruke tid på å tilegne seg korrekt…

 • Forretningsmodell: Business Model Canvas og dens praktiske betydning

  Ordet forretningsmodell benyttes ofte som en del av oppstartsprosessen for en virksomhet. Men det finnes mange gode grunner for å legge ned et godt strategisk arbeid i en forretningsmodell. Kartlegging og planlegging av virksomheten er avgjørende for suksess, hvor forretningsmodellen beskriver hvordan forretningsideen skal realiseres. Dette er en dynamisk og kontinuerlig prosess. Forretningsmodellen bedriften først forelsket seg i krever kontinuerlig arbeid. Og nye virsomheter skal presentere nye forretningsmodeller som avhenger av i hvilken sammenheng den skal brukes og hva bedriften ønsker planen skal bidra til. Og felles for enhver bedrift er invetsering av tid i denne prosessen. Det finnes en rekke forslag til disponering av en forretningsplan. I denne sammenheng er…

 • Delingsøkonomi: Derfor kan vi lære suksess fra AirBnB og Uber

  Delingsøkonomiens harde og usympatiske fremtreden i det Norske næringsliv har skapt sterke meninger. Men delingsøkonomien har kommet for å bli. Og derfor vil den bli en suksess. AirBnB og Uber er eksempler på delingsaktører som har benyttet mulighetene som delingsmodeller gir og har imøtekommet forbrukernes utfordringer rikig. Innovative løsninger bygger på nye forretningsmodeller, hvor gamle produkter nå tilbys av nye aktører, på nye måter. Og tiltross for at dette utfordrer den nåværende markedsstrukturen, kan vi lære suksess av delingsaktørene på mange områder.  Delingsøkonomiens prinsipper: Delingsøkonomiens prinsipper benyttes i stadig flere næringer. Nye innovative selskaper som besitter denne markedskunnskapen, utfordrer dermed etablerte bedrifter på tradisjonelle konkurransearenaer innen mange næringssektorer. Gjennom internett blir…

 • https://no.pinterest.com/pin/384354149439955420/

  Disruptive innovasjoner: Nye markedsgiganter utfordrer det eksisterende

  Bedriften gjør alt riktig. Konkurranseinnsiktet er sterkt. Og investering i nye teknologier sørger for nye markedsandeler. Disruptive innovasjoner gir riktige forutsetninger, forandrer markedet radikalt og etablerer helt nye spilleregler mot konkurrerende bedrifter. Men min tilbakevendende tanke er hvorfor risikoen og trusselen fra disruptive innovasjoner ikke blir vurdert rettmessig. Innovasjon innebærer en nyskapelse ved det kvalitativt skapes noe nytt. Produktet eller tjenesten utgjør en trussel gjennom å levere verdi på en hittil ukjent og uforutsett måte. Som Clayton Christensen (2013) skriver finnes det nemlig tider hvor bedriften ikke skal høre på kunder, hvor det er riktig investere i produkter med lavere ytelse og marginer, og det er riktig å aggressivt forfølge små,…

 • Generasjon Z: Ny digital adferd- og preferanser påvirker utviklingen av sosiale medier

  Den digitale verden har utviklet seg til å bli stadig større og mer transparent, hvor fremtiden gir nye digitale kunnskaper og medfører utvikling av nye teknologiske fremskritt. Generasjon Z står i senter av den digitale verden og former nå populærkulturens fremgang. Men hvordan påvirker fremveksten av nye konvensjoner og et prinsipielt rammeverk for digital adferd generasjonens dominerende medier: Snapchat og Facebook Messenger? Den nyetablerte generasjon Z står i sentrum av den digitale verden og danner nå den fremtidige utviklingen av teknologiske, sosiale og kulturelle faktorer. Gjennom etablering av egne preferanser, holdninger og nye bruksområder utfordrer unge mediebrukere det bestående og påvirker den fremtidige medieutviklingen. Generasjonen Z digital adferdskarakteristika: Generasjon Z er barn…

 • Sterke formål: Merkevarens nye «buzzword»

  Markedsføring med samfunnsansvar var et ”buzzword” som bedrifter ønsket å inkludere i sine planer. Og for det meste fungerte den gode saken. Men nå forventer Millenniumsgenerasjonen merkevarer som har sterke formål.  Veldedighet utviklet seg til et kommersielt konsept hvor alle makrotrender og varehandelsstrategier pekte mot ”den gode saken” og medførte utviklingen en ny retning: retningen av bærekraft og bedriftens sosiale ansvar. Bedrifter og merkevarer fikk den gangen stor økonomisk fortjeneste av veldedighetsmarkedsføringen og benyttet dette som en massiv mulighet. Det kan poengteres at støtte fra forretningslivet er en viktig grunnpilar for veldedige organisasjoner. Men tanken på at den ”den gode saken” baserte seg hovedsakelig på økonomisk fortjeneste ble avgjørende for…

 • Kreativitet i bedriften: Være først i verden.

  Kreativitet er å kaste sand i motvind. Gjøre ting annerledes. Det som fungerte tidligere er i mange tilfeller ikke brukbart idag. Dette krever at digitale markedsførere må bryte med tradisjonelle regler og fastlagte normer for å tenke, se og utvikle gode markeds- og kommunikasjonsmetoder. Kreative mennesker finner muligheter utover fornuftspregede og logisk tenkende prosesser. Og er helt avgjørende for enhver bedrifts endelige prestasjon i dynamiske markedsomgivelser.  De gode ideene produseres i krysningen mellom fagområdene, når nye landskap gir mulighet for nye tanker og spørsmål, verdifull kunnskap som settes sammen til nye sammenhenger Digital markedsføring har utviklet seg til å inkludere behovet for iderikdom og ressurssterke mennesker som arbeider selvstendig og…

 • Digital endringsledelse: Hvordan teknologi skal benyttes for sterk og fremtidsrettet utvikling

  Teknologi, effektivitet og digital revolusjon. Det sosiokulturelle skiftet har endret hvordan digitale forbrukere påvirkes og uttrykker meninger, som stiller høyere krav til effektiv kommunikasjon og den organisatoriske ledelsen. Det generelle inntrykket er at den digitale generasjonen har hatt større kraft enn tidligere revolusjoner. Digital endringsledelse innebærer at utvikling av ny teknologi gir nye organisatoriske konsekvenser. Men fremdeles handler ledelse under den digitale revolusjonen om mennesker, omstillingsevnen og den konkrete gjennomføringen. Bedrifter skal bevege seg fremover både raskere og kraftigere enn tidligere.  Dynamiske markedsomgivelser krever at sterke merkevarer kapitaliserer på den verdien som er bygget opp over tid. Samtidig skal bedrifter forfølge teknologiens vekstmuligheter og utvikle nye kommunikasjonsmetoder for å styrke…