• Hva er digital markedsføring?

  Hva er digital markedsføring? Helt egentlig? Digital markedsføring er en samlebetegnelse for alle former for bruk av digital teknologi i markedsføringssammenheng. Nå betegner vi internett som en ny kanal for markedsføring, som fremdeles baserer seg på de grunnleggende prinsippene for markedsføring. Effektiv digital markedsføring er dermed markedsføring som bygger broer mellom elektronisk teknologi og psykologi i markedet.  Det digitale landskapet er i en stor innovativ prosess som medfører at digitale begreper utvikler seg i stor hastighet. Fremveksten av internett og sosiale medier, nærmest som en eksplosjon, har skapt gode argumenter for  at umiddelbar sanntids- og toveis-komunikasjon er nøkkelen til suksess. Dette setter krav til vår egen kunnskap for hvordan håndtere raske tankeprosesser og endringene i…

 • Content Marketing vs Branded Content: Har du forstått det?

  Min tilbakevendende tanke er at innholdsmarkedsføring, som betegnes som fremtiden som utfordrer tradisjonelle markedsføringsformer basert på salg, påvirkning og eksponering, ofte inkluderer fokuset på innholdsproduksjon; ikke hvilket innhold som er korrekt og hvilket innhold som har en strategisk betydning i konkrete sammenhenger. Vi eksponeres nemlig for to dominerende markedsføringsmetoder under merkevarers- og virksomheters innholdsproduksjon; både Content Marketing og Branded Content.  Begrepene har mange likheter og samtidig store forskjeller som er nødvendig å avklare. For å starte innledende med svaret på problemstillingen; Branded Content er primær promotering av en merkevare eller virksomhet. Content Marketing har til hensikt å generere verdi for mottakeren. Både utgangspunkt, innhold og fremgangsmåte har dermed store ulikheter som jeg ønsker…

 • Native Advertising: Slik oppnår du klikkrate og oppmerksomhet

  Vurderer du native annonsering? Da bør du lese dette. Virksomheter som har forstått fremtiden vet at året 2018 innebærer nødvendigheten for nye markedsføringsmetoder. Moderne markedsføring inneholder mange viktige begreper; i følgende innlegg har jeg utarbeidet en oversikt over native advertising som er en trend mange eksperter mener kommer til å ertsatte tradisjonelle bannere.  Native andvertising Begrepet inkluderer både Integrert annonsering og artikler som ser ut som redaksjonelt innhold – men som egentlig er sponset av en annonsør. Dette er en annonseform hvor virksomheter eller merkevarer betaler for plassering av innhold på eksterne mediekanaler kledd i publikasjonens drakt og som imøtekommer kundemålgruppens forventinger. Som publisert på chilipublications.no er integrert annonsering betalt innhold på en ekstern…

 • Nettbutikk: Garantererte suksesskriterier

  Planlegging, kreativitet og oppfølgning. Men hvordan skaper du en nettbutikk med tomme hender? Det som kreves er en idè som hva du ønsker å selge og tilgang til internett. Så enkelt er det faktisk.  Med utgangspunkt i 10 suksesskriterier kan du sørge for at din nettbutikk oppnår troverdighet, tillit og er garantert konverteringer.  Netthandel, eller e-handel som det også omtales, er informasjonssamfunnet vårt  i praksis. Dette er nettverskbaserte handlesløsninger for presentasjon, salg, betaling og distribusjon av verditilbud til en kunde.  Å drive handel på nett uten å behøve å ta hensyn til tilsvarende virksomhet gjør prosessen enklere og noe enhver person klarer å gjennomføre; det er nærmest en bedre grunn til…

 • Slik fungerer effektivt og suksessfullt lederskap

  «Speed, simplicity and Self-confidence». Tre sterke ord med et klart formål; skape og opprettholde en «human engine» for å optimalisere virksomheters «business engine». Og slik fungerer effektivt og suksessfult lederskap. Forandringer i markedsomgivelsene innebærer en enorm mulighet for å skape egne spilleregler ubarmhjertig. Mangfoldighet skal benyttes som en strategisk fordel, i motsetning til den byråkratiske kontrollen og hierarkiske autoriteten; fokuset må være på personlig styrke, selv opprettholdelse og i langt større grad endring av holdninger og frigjøring emosjonell energi på alle nivåer i virksomheten. Dette vil oppmuntre og stimulere til kreativitet, følelser av eierskap og selvverdi. Og da starter alt med riktig lederskap. Korrekt organisatorisk ledelse er en forutsetning for…

 • Del 2: Slik starter du med innholdsmarkedsføring

  Innhold, sosiale medier og søkeoptimalisering er en integrert markedsføringsstrategi som komplementerer hverandre; for at innholdsmarkedsføringen skal bli vellykket, må innhold, sosiale medier og SEO arbeide sammen for å generere effektiv kommunikasjon og budskapsformidling. Det viktig å inneha kunnskap vedrørende hvordan virksomheter gjennom innholdsmarkedsføring kan generere og forsterke sin solid digital tilstedeværelse. Del 1: Innholdsmarkedsføring er moderne markedsføring er verdt å lese som en innledende oversikt. Ved å promotere og distribuere innholdet riktig øker tilbøyeligheten for at Google rangerer kvalitetsinnholdet høyt og generere en sterkere overordnet SEO. Innholdsmarkedsføring skaper dermed trafikk og øker merkevarebevisstheten betraktelig, hvor riktig innhold medfører at målgruppen erkjenner, liker og stoler på merkevaren gjennom å skape og opprettholde…

 • Del 1: Innholdsmarkedsføring er moderne markedsføring

  Sosiale medier har blitt et buzzword for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å iverksette tiltak som tiltrekker potensielle kunder. Da trenger vi å forstå nettbrukeren; vi mer selvsikre i våre digitale adferdsmønstre hvor vi har konkrete preferanser, foretar målrettet handlinger og vet hva vi ønsker å prioritere tid på digitalt. Vi vet med andre ord hva vi ønsker å vie oppmerksomhet til. Digitale adferdsmønstre har dermed endret seg, hvor nettbrukerne ønsker verdifull informasjon og kvalitetsinnhold.  I denne sammenheng snakker vi ofte om innhold; hvordan produsere gode, samstemte og effektive innholdselementer for å skape trafikk til nettsiden. Alt starter med riktig innhold, men hvorfor skal du og din virksomhet investere i innholdsmarkedsføring?…

 • Google: Slik finner søkemotoren nettstedet ditt

  Sosial mediemarkedsføring er aktuelt når vi snakker om bedrift og bedrifters behov og kunder. Ofte starter det slik: Forbrukeren har en tanke, en utfordring eller et behov som skal løses. Hva gjør forbrukeren så? Googler det. Men hvorfor finner ikke Google nettstedet ditt?. Cloudnames.com har publisert en interessant artikkel som oppsummerer syv tiltak for å forbedre synligheten hos Google. 1.Identifiser nøkkelordene for ditt nettsted: De viktigste nøkkelordene for nettstedet må defineres og ordenene som benyttes må samsvare med ordene som målgruppen selv benytter. Dermed kan nettstedet synes i søkemotorene. Det kan være en utfordring å identifisere viktige nøkkelord for ditt nettsted. Derfor kan det anbefales å bruke tid på å tilegne seg korrekt…

 • Forretningsmodell: Business Model Canvas og dens praktiske betydning

  Ordet forretningsmodell benyttes ofte som en del av oppstartsprosessen for en virksomhet. Men det finnes mange gode grunner for å legge ned et godt strategisk arbeid i en forretningsmodell. Kartlegging og planlegging av virksomheten er avgjørende for suksess, hvor forretningsmodellen beskriver hvordan forretningsideen skal realiseres. Dette er en dynamisk og kontinuerlig prosess. Forretningsmodellen bedriften først forelsket seg i krever kontinuerlig arbeid. Og nye virsomheter skal presentere nye forretningsmodeller som avhenger av i hvilken sammenheng den skal brukes og hva bedriften ønsker planen skal bidra til. Og felles for enhver bedrift er invetsering av tid i denne prosessen. Det finnes en rekke forslag til disponering av en forretningsplan. I denne sammenheng er…

 • Delingsøkonomi: Derfor kan vi lære suksess fra AirBnB og Uber

  Delingsøkonomiens harde og usympatiske fremtreden i det Norske næringsliv har skapt sterke meninger. Men delingsøkonomien har kommet for å bli. Og derfor vil den bli en suksess. AirBnB og Uber er eksempler på delingsaktører som har benyttet mulighetene som delingsmodeller gir og har imøtekommet forbrukernes utfordringer rikig. Innovative løsninger bygger på nye forretningsmodeller, hvor gamle produkter nå tilbys av nye aktører, på nye måter. Og tiltross for at dette utfordrer den nåværende markedsstrukturen, kan vi lære suksess av delingsaktørene på mange områder.  Delingsøkonomiens prinsipper: Delingsøkonomiens prinsipper benyttes i stadig flere næringer. Nye innovative selskaper som besitter denne markedskunnskapen, utfordrer dermed etablerte bedrifter på tradisjonelle konkurransearenaer innen mange næringssektorer. Gjennom internett blir…

 • https://no.pinterest.com/pin/384354149439955420/

  Disruptive innovasjoner: Nye markedsgiganter utfordrer det eksisterende

  Bedriften gjør alt riktig. Konkurranseinnsiktet er sterkt. Og investering i nye teknologier sørger for nye markedsandeler. Disruptive innovasjoner gir riktige forutsetninger, forandrer markedet radikalt og etablerer helt nye spilleregler mot konkurrerende bedrifter. Men min tilbakevendende tanke er hvorfor risikoen og trusselen fra disruptive innovasjoner ikke blir vurdert rettmessig. Innovasjon innebærer en nyskapelse ved det kvalitativt skapes noe nytt. Produktet eller tjenesten utgjør en trussel gjennom å levere verdi på en hittil ukjent og uforutsett måte. Som Clayton Christensen (2013) skriver finnes det nemlig tider hvor bedriften ikke skal høre på kunder, hvor det er riktig investere i produkter med lavere ytelse og marginer, og det er riktig å aggressivt forfølge små,…

 • Generasjon Z: Ny digital adferd- og preferanser påvirker utviklingen av sosiale medier

  Den digitale verden har utviklet seg til å bli stadig større og mer transparent, hvor fremtiden gir nye digitale kunnskaper og medfører utvikling av nye teknologiske fremskritt. Generasjon Z står i senter av den digitale verden og former nå populærkulturens fremgang. Men hvordan påvirker fremveksten av nye konvensjoner og et prinsipielt rammeverk for digital adferd generasjonens dominerende medier: Snapchat og Facebook Messenger? Den nyetablerte generasjon Z står i sentrum av den digitale verden og danner nå den fremtidige utviklingen av teknologiske, sosiale og kulturelle faktorer. Gjennom etablering av egne preferanser, holdninger og nye bruksområder utfordrer unge mediebrukere det bestående og påvirker den fremtidige medieutviklingen. Generasjonen Z digital adferdskarakteristika: Generasjon Z er barn…

 • Sterke formål: Merkevarens nye «buzzword»

  Markedsføring med samfunnsansvar var et ”buzzword” som bedrifter ønsket å inkludere i sine planer. Og for det meste fungerte den gode saken. Men nå forventer Millenniumsgenerasjonen merkevarer som har sterke formål.  Veldedighet utviklet seg til et kommersielt konsept hvor alle makrotrender og varehandelsstrategier pekte mot ”den gode saken” og medførte utviklingen en ny retning: retningen av bærekraft og bedriftens sosiale ansvar. Bedrifter og merkevarer fikk den gangen stor økonomisk fortjeneste av veldedighetsmarkedsføringen og benyttet dette som en massiv mulighet. Det kan poengteres at støtte fra forretningslivet er en viktig grunnpilar for veldedige organisasjoner. Men tanken på at den ”den gode saken” baserte seg hovedsakelig på økonomisk fortjeneste ble avgjørende for…

 • Kreativitet i bedriften: Være først i verden.

  Kreativitet er å kaste sand i motvind. Gjøre ting annerledes. Det som fungerte tidligere er i mange tilfeller ikke brukbart idag. Dette krever at digitale markedsførere må bryte med tradisjonelle regler og fastlagte normer for å tenke, se og utvikle gode markeds- og kommunikasjonsmetoder. Kreative mennesker finner muligheter utover fornuftspregede og logisk tenkende prosesser. Og er helt avgjørende for enhver bedrifts endelige prestasjon i dynamiske markedsomgivelser.  De gode ideene produseres i krysningen mellom fagområdene, når nye landskap gir mulighet for nye tanker og spørsmål, verdifull kunnskap som settes sammen til nye sammenhenger Digital markedsføring har utviklet seg til å inkludere behovet for iderikdom og ressurssterke mennesker som arbeider selvstendig og…

 • Digital endringsledelse: Hvordan teknologi skal benyttes for sterk og fremtidsrettet utvikling

  Teknologi, effektivitet og digital revolusjon. Det sosiokulturelle skiftet har endret hvordan digitale forbrukere påvirkes og uttrykker meninger, som stiller høyere krav til effektiv kommunikasjon og den organisatoriske ledelsen. Det generelle inntrykket er at den digitale generasjonen har hatt større kraft enn tidligere revolusjoner. Digital endringsledelse innebærer at utvikling av ny teknologi gir nye organisatoriske konsekvenser. Men fremdeles handler ledelse under den digitale revolusjonen om mennesker, omstillingsevnen og den konkrete gjennomføringen. Bedrifter skal bevege seg fremover både raskere og kraftigere enn tidligere.  Dynamiske markedsomgivelser krever at sterke merkevarer kapitaliserer på den verdien som er bygget opp over tid. Samtidig skal bedrifter forfølge teknologiens vekstmuligheter og utvikle nye kommunikasjonsmetoder for å styrke…