Google: Slik finner søkemotoren nettstedet ditt

Google: Slik finner søkemotoren nettstedet ditt

Sosial mediemarkedsføring er aktuelt når vi snakker om bedrift og bedrifters behov og kunder. Ofte starter det slik: Forbrukeren har en tanke, en utfordring eller et behov som skal løses. Hva gjør forbrukeren så? Googler det. Men hvorfor finner ikke Google nettstedet ditt?. Cloudnames.com har publisert en interessant artikkel som oppsummerer syv tiltak for å forbedre synligheten Fortsett å lese Google: Slik finner søkemotoren nettstedet ditt

Forretningsmodell: Business Model Canvas og dens praktiske betydning

Forretningsmodell: Business Model Canvas og dens praktiske betydning

Ordet forretningsmodell benyttes ofte som en del av oppstartsprosessen for en virksomhet. Men det finnes mange gode grunner for å legge ned et godt strategisk arbeid i en forretningsmodell. Kartlegging og planlegging av virksomheten er avgjørende for suksess, hvor forretningsmodellen beskriver hvordan forretningsideen skal realiseres. Dette er en dynamisk og kontinuerlig prosess. Forretningsmodellen bedriften først Fortsett å lese Forretningsmodell: Business Model Canvas og dens praktiske betydning

Delingsøkonomi: Derfor kan vi lære suksess fra AirBnB og Uber

Delingsøkonomi: Derfor kan vi lære suksess fra AirBnB og Uber

Delingsøkonomiens harde og usympatiske fremtreden i det Norske næringsliv har skapt sterke meninger. Men delingsøkonomien har kommet for å bli. Og derfor vil den bli en suksess. AirBnB og Uber er eksempler på delingsaktører som har benyttet mulighetene som delingsmodeller gir og har imøtekommet forbrukernes utfordringer rikig. Innovative løsninger bygger på nye forretningsmodeller, hvor gamle produkter Fortsett å lese Delingsøkonomi: Derfor kan vi lære suksess fra AirBnB og Uber

Disruptive innovasjoner: Nye markedsgiganter utfordrer det eksisterende

Disruptive innovasjoner: Nye markedsgiganter utfordrer det eksisterende

Bedriften gjør alt riktig. Konkurranseinnsiktet er sterkt. Og investering i nye teknologier sørger for nye markedsandeler. Disruptive innovasjoner gir riktige forutsetninger, forandrer markedet radikalt og etablerer helt nye spilleregler mot konkurrerende bedrifter. Men min tilbakevendende tanke er hvorfor risikoen og trusselen fra disruptive innovasjoner ikke blir vurdert rettmessig. Innovasjon innebærer en nyskapelse ved det kvalitativt Fortsett å lese Disruptive innovasjoner: Nye markedsgiganter utfordrer det eksisterende

Generasjon Z: Ny digital adferd- og preferanser påvirker utviklingen av sosiale medier

Generasjon Z: Ny digital adferd- og preferanser påvirker utviklingen av sosiale medier

Den digitale verden har utviklet seg til å bli stadig større og mer transparent, hvor fremtiden gir nye digitale kunnskaper og medfører utvikling av nye teknologiske fremskritt. Generasjon Z står i senter av den digitale verden og former nå populærkulturens fremgang. Men hvordan påvirker fremveksten av nye konvensjoner og et prinsipielt rammeverk for digital adferd generasjonens Fortsett å lese Generasjon Z: Ny digital adferd- og preferanser påvirker utviklingen av sosiale medier

Sterke formål: Merkevarens nye «buzzword»

Sterke formål: Merkevarens nye «buzzword»

Markedsføring med samfunnsansvar var et ”buzzword” som bedrifter ønsket å inkludere i sine planer. Og for det meste fungerte den gode saken. Men nå forventer Millenniumsgenerasjonen merkevarer som har sterke formål.  Veldedighet utviklet seg til et kommersielt konsept hvor alle makrotrender og varehandelsstrategier pekte mot ”den gode saken” og medførte utviklingen en ny retning: retningen Fortsett å lese Sterke formål: Merkevarens nye «buzzword»

Kreativitet i bedriften: Være først i verden.

Kreativitet i bedriften: Være først i verden.

Kreativitet er å kaste sand i motvind. Gjøre ting annerledes. Det som fungerte tidligere er i mange tilfeller ikke brukbart idag. Dette krever at digitale markedsførere må bryte med tradisjonelle regler og fastlagte normer for å tenke, se og utvikle gode markeds- og kommunikasjonsmetoder. Kreative mennesker finner muligheter utover fornuftspregede og logisk tenkende prosesser. Og Fortsett å lese Kreativitet i bedriften: Være først i verden.

Digital endringsledelse: Hvordan teknologi skal benyttes for sterk og fremtidsrettet utvikling

Digital endringsledelse: Hvordan teknologi skal benyttes for sterk og fremtidsrettet utvikling

Teknologi, effektivitet og digital revolusjon. Det sosiokulturelle skiftet har endret hvordan digitale forbrukere påvirkes og uttrykker meninger, som stiller høyere krav til effektiv kommunikasjon og den organisatoriske ledelsen. Det generelle inntrykket er at den digitale generasjonen har hatt større kraft enn tidligere revolusjoner. Digital endringsledelse innebærer at utvikling av ny teknologi gir nye organisatoriske konsekvenser. Fortsett å lese Digital endringsledelse: Hvordan teknologi skal benyttes for sterk og fremtidsrettet utvikling